Öğrenciler için Şartlar ve Koşullar

Aşağıdaki metin Şartlarımızın ve Koşullarımızın yasal olarak bağlayıcı bir halde İngilizceye (Turkceye) çevrilmiş halidir.

1. Tanımlar

Bu Şartlar ve Koşullarda aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara (ve tekil çoğulu dahil eder veya tam tersi cogul tekili) sahiptir:

Rezervasyon Sözleşmesi: Sizin tamamladığınız başvuru formuna Tedarikçi Okul tarafından verilen makbuzun ardından Tedarikçi Okul size verdiği Rezervasyon Onayından kaynaklanan siz ve Tedarikçi Okul  arasındaki sözleşme.

Başvuru Formu: Tedarikçi Okulun, bir yada birden çok Kursuna başvurmak için tamamlanıp Tedarikçi Okula gönderilmesi gereken formu/formları websitesinden indirilebilir.

Rezervasyon Onayı: Başvuru Formunuzun Tedarikçi Okul tarafından kabul ettiğine dair Tedarikçi Okulun onayı.

Kurs: Başvuru Formunuzda başvurduğunuz Kurs veya kurslar.

Ayrılma Tarihi: Kursunuzun biteceği tarih.

LAL Dil Merkezleri: LAL İngiltere Dil Merkezleri Limited (İngiltere ve Gallerdeki 1907876 nolu anonim şirketi), LAL Birleşik Devletler Dil Merkezleri Şirketi (Florida ABD’de G06347900192 nolu anonim şirketi), Language Skills Şirketi (Massachusetts ABD’de 203156348 nolu anonim şirketi), LAL Güney Afrika Dil Merkezleri Limited Şirketi (Güney Africa Cuhmuriyetinde 199512078/07 nolu anonim şirketi).

Fiyat Listesi: Tedarikçi Okulun, Websitede okunabilir veya Websiteden indirilebilir ‘’Fiyat Listesi’’ adlı belgesi.

İlgili Hesap: Tedarikçi Okulun banka hesabı.

Başlangıç Tarihi: Başvurduğunuz Kursun başlangıç tarihi.

Tedarikçi Okul: İlgili Fiyat Listesi veya Fiyat Listelerinde tanımlanan, okumak istediğiniz yerdeki LAL Dil Merkezi.

Website: www.lalschools.com Websitesi

Siz/Sizin: Tedarikçi Okulun Kursuna aday.

 

 

2. Konaklama

Tedarikçi Okul size çeşitli konaklama seçenekleri sunacaktır. Kalacak yerin rezervasyonunu Başlangıç Tarihinden itibaren Ayrılma Tarihinden bir gün öncesine kadar yaptırmalısınız. Tedarikçi Okul tarafından özel konakalama ayarlanması hakkında Başvuru Formunda istek bildirip, Tedarikçi Okul tarafından kabul edilene kadar konaklama düzenlemesi sizin sorumluluğunuz altındadır.

3. Sözleşme

Rezervasyon Sözleşmesi, Tedarikçi Okul sizden tamamlanmış Başvuru Formunu teslim alıp, Rezervasyon Onayını göndererek kabul ettikten sonra, siz ve Tedarikçi Okul arasında yasal olarak geçerli olacaktır. Rezervasyon Sözleşmesi Fiyat Listesi, Başvuru Formu, Rezervasyon Onayı ve bu şartlar ve koşullardan oluşmaktadır. Rezervasyon Sözleşmesi Tedarikçi Okulun bulunduğu yerin kanunlarına uymaktadır. Rezervasyon Sözleşmesi veya rezervasyon sözleşmesinin geçerliliği, mevzusu ve düzenlenmesine ilişkin her hangi bir ihtilaf veya talep o kanunlara uymakta ve onlara göre yorumlanmaktadır.

 

 

4. İptallar

Rezervasyon Sözleşmesini sadece Tedarikçi Okula başlangıç tarihinden en fazla 14 gün önce yazılı iptal bildirimi yollamanız şartıyla iptal edebileceksiniz. Eğer Rezervasyon Sözleşmesini Başlangıç Tarihinden en az 14 gün önce iptal ederseniz, kayıt fiyatları, bir haftalık okul ücreti ve (uygulanabildiği yerde) konaklama ücretleri (ilgili Fiyat Listesinde belirlenmiş tüm benzer fiyatlar) hariç tüm ödediğiniz ücretler geri ödenecektir. Eğer Rezervasyon Sözleşmesini Başlangıç Tarihinden en fazla 14 gün önce iptal ederseniz, her hangi bir geri ödeme tamamen Tedarikçi Okulun takdirindedir. Tüm ödenmiş ücretlerin(az teslim ücretler) tam geri ödemesi vize ret durumunda yalnızca Tedarekçi Okula ret hakkında yazılı bildirim ve delil belgesi göndermeniz durumunda gerçekleşir. Eğer Kurs Başlangıç Tarihinden önce bitmişse, ya da siz önceden dersinizi iptal etmemişseniz Başlangıç Tarihinde Kurs olacağı tesisde değilseniz, okul veya konaklama ücretleri geri ödenmiyecektir.

 

5. Değişiklikler ve Düzeltmeler

Kursa başladığınızda, Tedarikçi Okulun yazılı onayı olmadan her hangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Tedarikçi Okul değişikliği kabul etmişse, ilgili Fiyat Listesinde belirtilen ekstra ücreti ödemek zorundasınız. Tedarikçi Okul tarafından ekstra ücretlerin tam ödemesi teslim alınmadan her hangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

 

6. Taahütname

Tedarikçi Okulun bulunduğu yerin kanunları ve adaplarına uymalısınız. Tedarikçi Okulun Websitede yerleştiren ahlak standartları ve politikalarına uymalısınız. Kibar tavır göstererek davranmanız ve Tedarikçi Okulda okul arkadaşlarınız ve okul personeline saygı duymanız beklenmektedir. Websitede bulabileceğiniz Okul kuralları, yasaları ve politikaları hakkında haberdar edileceksiniz. Tüm kurallar, yasalar ve politikalara uymalısınız. Bu standartları karşılamazsanız, Tedarikçi Okul sizi Kurs ve konaklamadan alıkoyabilir ve geri odemesiz Kursunuzu durdurabilir.

 

7. Kurs

Başlangıç Tarihleri ilgili Fiyat Listesinde belirlenmiştir. Tedarikçi Okul,tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kurs’a yeterli öğrenci yoksa, onu iptal edebilir,veya Tedarikçi Okul, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sizi uygun olarak düşündüğü alternatif bir  Kursla temin edebilir. Tedarikçi Okul Rezervasyon Sözleşmesinde belirtilen derslerin olacağı tesisi benzer standartları olan alternatif bir tesise değiştirebilir.

 

8. Yeterlik Dereceleri

Dersler dil öğrenmenin beş derecesinde verilmektedir: Temel/Alt Orta Seviye/Orta Seviye/Ortanın Üstü ve İleri. Diğer öğretim dereceleri ayarlamayla mevcut olabilecektir.

 

9. Sertifika ve Katılım

Kursun sonunda katılım sertifikası alabilmek için kayıt olduğunuz Kursun en az 80% derslerine katılmanız gerekmektedir. Katılımı bu rakamın altına düşen öğrencilerden Kursu bırakması istenecektir. Katılımı gerektiği derecenin altında olan ve viza gerekecek öğrenciler uygun olan devlet göç idaresine bilgilendirilecektir

 

10. Veri Koruması

Başlangıç Tarihinden önce muvafakat imzalamanız gerekmektedir. Eğer yaşınız 16’nın altında ise, muvafakat formunu anne babanız ya da yasal koruyucu imzalaması gerekmektedir. Muvafakat formunu Websiteden indirebilirsiniz. Websitede bulabileceğiniz gizlilik politikasını okuyup tam anladığınıza emin olmalısınız (veya, eğer yaşınız 16’nın altında ise, veliniz ya da yasal koruyucu gizlilik politikasını okuyup tam anladığınına emin olmalıdır).

 

11. Açıklamalar

Tedarikçi okul, tanıtım malzemesinde yapılan açıklamaların gerçekçi ve doğru olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden doğruluğunu sağlamak için bütün makul çabalar gösterilmiştir. Tedarikçi Okul tanıtım malzemesi sunulduğundan sonra ortaya çıkan her hangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Başlangıç Tarihinden önce Tedarikçi Okul ortaya çıkan her hangi bir malzeme değişikliği hakkında sizi bilgilendirecektir.

 

12. Giriş Sınavı

Kurs için minimum yeterlik derecesi gerekiyorsa, Tedarikçi Okul tarafından onaylanan sınavı tamamlayıp teslim etmeniz gerekmektedir. Gerekenleri yapmama durumunda Kursu seçemezsiniz.

 

13. Uzaklaştırma

Eğer siz: Başvuru Formunda, Tedarikçi Okul ile iletişimde yanlış bilgi verdiyseniz, ya da ceza gerektiren suç işlediyseniz, Kursa gelmediyseniz, ya da tertipsiz, sarhoş, agresif veya tehditkar davranış veya Tedarikçi Okulun itibarından düşürebilecek amelle suçluysanız, Tedarikçi Okul geri ödemesiz sizi Kurstan ve/veya Tedarikçi Okulun her hangi bir tesisinden uzaklaştıracaktır. Bu durumda göç idaresi ve diğer yetkili makamlara haber verilecektir.

 

14. Sağlık

Başlangıç Tarihinde iyi bedensel ve ruhsal sağlıkta olmanız gerekmektedir. Eğer Başvuru Formunda sağlığınızla ilgili her hangi bir sorun hakkında bildirmezseniz, Tedarikçi Okul kendi paranızla Kursu terk etmenizi isteyebilir. Tüm tıbbi ve diş tedavisi ücretleri sizin sorumluluğunuzun altındadır.

 

15. Göç Yasaları

Tedarikçi Okulun bulunduğun yerin göç yasalarını tamamen anladığınıza emin olmalısınız. Bu yasalara uyduğunuza emin olmak sizin sorumluluğunuzun altındadır, ve Tedarikçi Okulun bulunduğu yere girmeye göç idaresi tarafından yasak aldıysanız, Tedarikçi Okul hiç bir şekilde geri ödeme yapmayacaktır.

 

16. Sigorta ve Sorumluluk Limiti

Seyahat ve sağlık riskleri açısından uygun olan sigortayı  düzenlemeniz  gerekir. Uygun olan sigortayı başlangıç tarihinden en az 7 gün önce yada kursunuzun  olduğu dönemde arz eden okula vermeniz gerekir.

Bireysel ihtiyaçarınıza uygun olan sigortayı bulmak sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca bu durum kursa başvuran öğrencier arasında sigorta arz edilip de  ödenen ve ödenmeyen  kursa yer ayırmanın sonucu gibi konulara etki eder.

Öğrenciler kendi kişisel eşyaarından kendileri sorumludur. Tedarikçi okul, kaybolan, çalınan, veya zarar gören eşyalardan sorumlu değildir. Tedarikçi okul, sizin herhangi  bir sakatlanma, ölüm, sağlık problemlerinizle ilgili maliyetlerden, kendi ülkenize bu ve bu gibi nedenlerden ve  kayıplarınız veya zararlarınızın maliyetlerinden (direk veya dolaylı), tazminattan, tedarikçi okul kusurlu olmadığı sürece sorumlu değildir.

Tedarikçi okul, sizin kayıplarınız ve zararlarınız için yapılan harcama veya maliyetlerden, tamamlanmamış, doğru olmayan, uygun olmayan herhangi bir bilgiden ve arz edilen açıklamalardan sorumlu değildir.Tedarikçi okulunuzla ilgili tamlanmamış, doğru olmayan veya uygun olmayan nedenlerden kaynaklanan maliyetlerden siz sorumlusunuz.

Tedarikçi okul ile ölüme yada kişisel yaralanmara karşı  Tedarikçi okulun ihmalinden kaynaklı, hileli yalan beyanlardan ötürü,tüketici olarak hiçbir anlaşma yoktur.

 

17. Ders Vakitleri

İlgili ders vakitleri Fiyat Listesinde gözükmektedir. Tedarikçi Okul kendi karar yetkisi dahilinde bu ders vakitlerini değiştirebilir.

 

18. LAL Dilkurslarinin kontrolu disindaki meseleler.

Tedarikçi Okul size kurs ve ders kitabını hazırlamaya çalışmakla uğraşır. Fakat, tedarikçi okul kendi kontrolü dışındaki herhangi bir olaydan dolayı meydana gelen ayarlamalar veya kursta meydana gelecek akşamlardan mesül değildir ki bunlar (fakat bununla sınırlı değil) ilahi etkilerle oluşan, sel, kuraklık, deprem veya herhangi diğer bir doğal afet, salgın hastalık, terör olayları, iç savaş, genel ayaklanma, savaş, savaş tehdidi veya hazırlığı, silahlı çatışma, müeyyide uygulaması, ambargo, diplomatik ilişkilerin kopması, nükleer, kimyasal veya biyolojik kirlenme, sonik patlama, herhangi bir kanun, hükümet veya yerel yönetimlerin almış olduğu karar (izin veya lisansı almaya hak kazanamama dahil) hükümet kurallarına uyma, bina yıkılması, yangın, patlama, kaza işçi veya sendika anlaşmazlığı, grev, iş yavaşlatma veya işyerinin kitlenmesi, tedarikçi okul veya herhangi bir üçüncü partinin işi yapamaması, veya kesinti veya kamu servislerinin durması gibi şeylerden mesul değildir. Bu gibi durumlarda tedarikçi okulda meydana gelecek kesinti kısaltma veya iptallerden meydana gelmesinden dolayı para iadesi yapılmayacaktır.

 

19. Odemeler

Tam ödeme kurs başlamasında 14 (on dört) gün öncesinden ödenmesi gerekmektedir. Vaktinde ödeme yaplımaması durumunda kursunuza başlamanıza izin verilmeyecektir. Ödemeler banak transferi, kredi veya banka kartları veya şahsen ilgili hesap numarasına yatırılmalıdır. Ödeme yapılma şekline göre extra masraflar fiyat listesinin üzerine eklenecektir.

 

20. Fotoğraf görüntülü ve sesli kayıtlar

Kurs süresince tedarikçi okul kayıt yapabilir fotoğraf çekebilir, reklam hedefli olarak video bölümlerini yazılı veya online olarak sizden izin almadan yapabilir. Böyle birşeye katılmak istemeyen herhangi bir öğrenci veya veli veya kanuni olarak çocuğa bakan kişi bu taleplerini başvuru esnasında veya kayıt, foto çekme veya video kaydı esnasında katılmak istemediklerini bildirmeleri gerekmektedir.

 

21. Fiyatlar

fiyat listesindeki fiyatlar ocak ayından aralık ayına kadar geçerlidir. Fiyat listesi ilgili yıl içinde ilgili kurs için geçerlidir. Herhangi bir yılın fiyatı Eylüldeki bir önceki yılın fiyatından geçerlidir. Para ödemesinin ne zaman yapıldığına bakılmaksızın ödenecek fiyat miktarı kursun yapıldığı yıl için geçerli olan fiyat listesinden talep edilir. Şayet bir kurs bir akademik eğitim yılından diğer eğitim yılına devam ediyorsa o kursun bir önceki yıldaki fiyat listesi üzerindeki miktar üzerinden ödeme talep edilir. Aynı şekilde kalan yıl için kalan yıldaki bir sonraki yılın fiyat listesi üzerinden devam eden kursun ödemesi alınır. Tedarikçi okul hükümet tarafından yeni çıkarılan kanunlar, eklenen yeni vergiler, kur farkından dolayı meydana gelen değişiklikler veya tedarikçi okulun masraflarını arttıran herhangi bir olaya bağlı olarak fiyatları arttırabilir.

 

22. Okul tatil günleri

okul tatilleri ve milli tatillerle okul kapanma günleri bulunulan ülkeye göre fiyat listesinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bunun üzerine özel olarak ayarlanan dersler hariç bu tatil tarihlere gelen günler için extra dersler yapılmayacak ve fiyatlarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

 

23. Yolculuk ve Transferler

Kurs ücretleri uçak biletlerini ve tedarikçi okula ulaşmada olan masrafları, özellikle belirtilmedikçe, karşılamamaktadır. Kendi ulaşım masraflarınızı kendiniz ayarlamak zorundasınız. Fakat tedarikçi okul havaalanından alma veya havaalanına bırakma servislerini extra ödeme koşuluyla kalacağınız yere ulaşmak için transfer hizmeti sunabilir. Şayet böyle bir servis var ise ve siz kurs yerine ulaşmanızdan 21 gün önce bu talebinizi ve ulaşım gün ve uçak detaylarını tam olarak okula vermeniz gerekmektedir. Bu esnada sizin yanlış geç veya eksik bilgi vermenizden kaynaklanan masraflardan veya uçağınızın geç gelmesinden kaynaklanan masrafları sizin ödemeniz gerekmektedir.

 

24. Vizeler

tedarikçi okulun bulunduğu yere bağlı olarak okuyacağınız yere ulaşmak için vizeye ihtiyacınız olabilir. Tedarikçi okul sizin ilk başvurunuzla alakalı olarak yardımcı olacaktır ama vize alma işiyle alakalı olarak yapılacak her türlü işin veya şeyin mesuliyeti size aittir